Tag Archive | May eve

We are bringing Summer in – traditional Gaelic words

THUGAMAR FÉIN AN SAMHRADH LINN (WE BROUGHT THE SUMMER WITH US)

Véarsa 1:

Babóg na Bealtaine, Maighdean an tSamhraidh,

(BA-bohg nuh BAL-tin-yeh, MY-jen uh TOW-ree)

Suas gach cnoc is síos gach gleann,

(SOO-uss gakh cruk iss SHEE-uss gakh glyan)

Cailíní maisithe, bán-ghéala gléasta,

(KAL-yee-nee MASH-ih-heh, bahn YAL-uh GLAY-sstuh)

Thugamar féin an samhradh linn

(HUG-uh-mar hayn un SOW-roo lin)

Curfá (Chorus):

Samhradh, samhradh, bainne na ngamhna,

(SOW-roo, SOW-roo, BA-nyeh nuh NGOW-nuh)

Thugamar féin an samhradh linn.

(HUG-uh-mar hayn un SOW-roo lin)

Samhradh buí ná nóinín gléigeal,

(SOW-roo bwee nah NOH-ih-neen GLAY-gyal)

Thugamar féin an samhradh linn.

(HUG-uh-mar hayn un SOW-roo lin)

Véarsa 2

Tá an fhuiseog ag seinm ‘s ag luascadh sna spéartha,

(Tahn ISH-yohg egg SHEN-yim segg lOOS-koo snuh SPAYR-huh)

Thugamar féin an samhradh linn.

(HUG-uh-mar hayn un SOW-roo lin)

Tá an chuach is na héanlaith ag seinm le pléisiúr,

(Tahn KHOO-ukh snuh HAYN-lee egg SHEN-yim leh PLAY-shoor)

Thugamar féin an samhradh linn.

(HUG-uh-mar hayn un SOW-roo lin)

TRANSLATION

WE BROUGHT THE SUMMER WITH US

Verse 1

Doll* of May, Maiden of Summer,

Up every hill and down every glen,

Beautiful girls, radiantly dressed,

We brought the summer with us.

Chorus

Summer, summer, milk of the calves,

We brought the summer with us,

Summer yellow as the glistening daisy,

We brought the summer with us.

Verse 2

The lark is singing and soaring in the skies,

We brought the summer with us,

The cuckoo and the birds are singing with pleasure,

We brought the summer with us.

* The “doll” in this case probably refers to the May garland.